Cyber Safety Raad: ‘Meer geld naar OM voor bestrijding cybercrime’

0
20

De Cyber Security Raad waarschuwt in het rapport dat de digitale veiligheid in Nederland onder druk staat; het nieuwe kabinet zou 833 miljoen euro moeten investeren om de cyberweerbaarheid te vergroten. Die weerbaarheid kan alleen optimaal tot stand komen als de bestrijding van cybercriminaliteit op orde is. De raad stelt in het door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden adviesrapport dat daarvoor in de gehele strafrechtketen moet worden geïnvesteerd.

Misbruik

Binnen de strafrechtketen zou ruim veertien miljoen euro per jaar extra naar het OM moeten gaan. “De raad ziet enerzijds de belangrijke rol van het Openbaar Ministerie bij die bestrijding, en anderzijds dat er echt meer geld naar het OM moet om die rol met verve te vervullen”, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, in een reactie op de site van het OM. “Zoals de raad aangeeft zijn we met zijn allen nu niet voldoende bestand tegen de dreigingen. Criminele en statelijke actoren maken hier misbruik van, zo staat in het advies.”

De bestrijding van de nog steeds stijgende cybercriminaliteit moet een belangrijke rol hebben in het geheel van de integrale aanpak cyberweerbaarheid, vinden zowel raad als OM.  Preventie, goede technische middelen, onderzoek en innovatie zijn belangrijk, maar niet genoeg. “Alleen als criminele spelers ervan overtuigd raken dat ze gepakt kunnen worden, ben je als samenleving echt cyberweerbaar”, zegt Van der Burg.

Capaciteit achtergebleven

De Cyber Security Raad onderkent dat de capaciteit van het OM sterk is achtergebleven bij die van de politie. Het OM heeft niet alleen juristen, maar ook andere expertise nodig. Van der Burg: “Dat is van belang vanwege de internationale samenwerking, maar ook vanwege de publiek-private samenwerking. We moeten kennis naar binnen halen die we kunnen gebruiken om fenomenen te bestrijden, met het bedrijfsleven barrières te creëren, maar vooral om de zaken die ertoe doen te vervolgen.”

In de Cyber Security Raad zijn wetenschap, en private en publieke partijen, waaronder ook het OM, vertegenwoordigd. Minister Grapperhaus heeft vorig jaar om het advies gevraagd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here